עריכה לשונית
עריכה לשונית

תיקון שגיאות וטעויות בעברית

_________________________

 • מאחר ש ולא מאחר ו
 • היות ש ולא היות ו
 • אף שידענו / על אף המידע ולא על אף ש       
 • הלוואי ש / ייתכן ש / במקרה ש / נניח ש / כמעט / כמעט ש ולא הלוואי ו / ייתכן ו / במקרה ו / נניח ו / כמעט ו
 • זה עשרים שנה   ולא מזה עשרים שנה      
 • אם תרצה ולא באם תרצה
 • כדי ולא  בכדי
 • מזמן ולא ממזמן
 • כשלעצמו ולא לכשעצמו
 • המוסד אקדמי / הבחורה אקדמאית
 • ממילא ולא במילא
 • החל ב... כלה ב... ולא החל מ
 • היה לי יום הולדת  ולא היתה לי יום הולדת

_________________

לעמוד טעויות בהטיית פעלים