לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

עריכה לשונית

דפי עריכה לשונית וטקסט על רקע ים, מדגימים עומק, צלילות ויופי בעריכה לשונית.
עומק, צלילות, זרימה טבעית. עריכה לשונית.

עריכה לשונית כוללת פעולות רבות: תיקון שגיאות כתיב ושגיאות לשוניות, התאמת סימני פיסוק, שיפור הניסוח, טיפול במבנה המשפטים, בבהירותם ובקשר ביניהם, יצירת רצף ולכידות ושמירה על אחידות, סדר ואסתטיות. ככל שנדרשים בטקסט שינויים רבים ומורכבים יותר, דרגת העריכה הלשונית גבוהה יותר. בעריכה לשונית מטפלים גם בנושאים טכניים של הטקסט: עיצוב, סידור, ארגון ושמירה על עקביות בכותרות, פסקאות, עימוד, רווחים וריווח, הערות שוליים, טבלאות, תוכן עניינים ועוד. המטרה היא ליצור טקסט נגיש, מסודר, אסתטי ומכובד.

עריכה לשונית ועריכת תוכן חשובות בכל סוג של טקסט המיועד להגשה או פרסום – עבודות אקדמיות, מאמרים, ספרי פרוזה, ספרי עיון, ספרי לימוד, ספרי הדרכה, ייעוץ ובישול, ספרי ילדים ונוער ועוד – ותורמות רבות להשגת המטרה שהציבו המחברים. עריכה לשונית מקצועית על היבטיה השונים ניכרת בטקסט מייד. הוא מגובש, ממוקד, מובן, נגיש וקולח.

כיכרות לחם וספרים על מדפי עץ, ופתח שממנו נשקף הים, מדגימים שעריכה לשונית ועריכת תוכן טובה היא הלחם של כל טקסט המיועד לפרסום והגשה.
עריכה לשונית ועריכת תוכן טובה היא הלחם של כל טקסט המיועד לפרסום והגשה.

פעולות בעריכה לשונית

חלק מפעולותיה של עריכה לשונית נעשה בכל סוגי הטקסט, כחלק מתפקידה של עריכה לשונית או הגהה לשונית

כובע של מסיימי תואר אקדמי, דיפלומה ותוכי ים על צוק מול הים באיסלנד, מדגימים יופי, טבעיות והצלחה בעריכה לשונית מקצועית של עבודה אקדמית.
עריכה לשונית ועריכת תוכן עיונית ואקדמית. טקסט מרשים, בעל יופי ייחודי.

פעולות בעריכה לשונית ועריכת תוכן של עבודות אקדמיות ובטקסטים וספרים שאינם סיפורת

 • תיקון שגיאות כתיב ושגיאות הקלדה
 • תיקונים וכתיבה על פי כללי הכתיב המלא התקני
 • תיקון טעויות לשון
 • בחירה בסימני פיסוק, וכתיבה תקנית של סימני הפיסוק והציטוט שנבחרו
 • תעתיק
 • ניקוד עזר
 • ניקוד
 • טיפול בנושאים טכניים – ארגון, עיצוב וסידור
 • טיפול במבנה הטקסט
 • יצירת זרימה טובה ותנועה
 • ניסוח, בניית משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, המבטאים היטב את הרעיונות
 • פישוט משפטים מסורבלים
 • שכתוב / פירוק של משפטים ובנייתם מחדש / העברתם למקום אחר
 • מחיקת חזרות או משפטים מיותרים
 • הוספת מילות קישור וחיבור בין משפטים
 • הוספה או החלפה של מילים, התורמות לדיוק הכוונה, המשמעות והמטרה
 • תיקון סתירות; הוספת הבהרות
 • שימוש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות
 • חיבור בין משפטים ורעיונות ויצירת זרימה טבעית ביניהם
 • התאמה בין כותרות ותוכן
 • חלוקת פסקאות
 • בירורים עם המחברים.
ספר גדול פתוח מונח על שביל בחוף המוביל לים, מדגים ספר פרוזה המתבסס על תנועתיות הנבנית בעריכה ספרותית המשלבת עריכה לשונית.
ספר פרוזה טוב מתבסס על תנועתיות, זרימה ומנגינה, הנבנים בעריכה ספרותית המשלבת עריכה לשונית.

עריכה לשונית של ספר פרוזה וספר ילדים

נהוג לייחס לעריכה לשונית טיפול בניסוח ובסימני פיסוק בספרי פרוזה וספרי ילדים. התפיסה המקובלת היא שיש סוג אחד של ניסוח, המתבטא במשלב לשוני גבוה. על פי תפיסה זו, ניסוח בשפה גבוהה הוא הניסוח המדויק והתקין, ועליו להיקבע בעריכה לשונית בלבד. תפיסה מסורתית זו מכלילה ברשימת תחומי האחריות של עריכה לשונית ללא התמחות ספרותית, פעולות ספרותיות מובהקות הנוגעות בנשמתו של הספר. זוהי תפיסה שתוצאתה ספר המשדר ריחוק ונוקשות.

חשוב לשים לב לעניינים הבאים: 

ניסוח, סגנון וסדר מילים

ניסוח בונה סגנון, אווירה, משמעות, הדגשים וקצב. הניסוח, הסגנון וסדר המילים צריכים להתבסס על שיקולים ספרותיים, והעריכה הדומיננטית היא עריכה ספרותית. ספרים עם סדר תבניתי קבוע המוכתב בעריכה לשונית ללא התמחות בעריכה ספרותית, ודבקות במשלב גבוה בכל מחיר, פוגעים בזרימה, בקצב ובמנגינה של הספר והופכים אותו לספר עיון עם ציטוטי אמירות, ספר פלקטי, יבשושי ולא מעניין. העריכה המומלצת בסוגה זו היא עריכה ספרותית עם כישורי כתיבההמשלבת בתהליך טבעי עריכה לשונית גמישה, מידתית ומותאמת לשיקולים ספרותיים. עריכה ספרותית מטפלת לא רק בעלילה ובמבנה, אלא גם בפרטים הקטנים של תיאורים וניסוח. הפרטים הקטנים קובעים את איכותו של הספר ובונים את העלילה. 

תיקון טעויות לשון

בעריכה לשונית של ספר פרוזה וספרי ילדים התיקונים מותאמים לשיקולים ספרותיים של עריכה ספרותית. תיקוני יתר יוצרים ספרים עם סגנון מאולץ ולא טבעי, ופוגעים במאפייני הדמויות, בזרימה ובסגנון.

סימני פיסוק

בעריכה לשונית של ספר פרוזה וספרי ילדים, סימני פיסוק כגון קווים מפרידים; נקודתייםפסיקיםנקודה פסיק; מקפים; מירכאותמותאמים לסגנון ולרוח הספר. אם כללים אלה לא נשמרים, הספרים משדרים דידקטיות ואווירה אקדמית של ספרי לימוד. הוספה של סימני פיסוק כגון סימני קריאה ושלוש נקודות הקשורים לרגש ודרמה, מתבססת על שיקולים ספרותיים של עריכה ספרותית. חשוב לזכור שחוץ מכללים אחדים, הבחירה בסימני פיסוק בכל סוגי הטקסט ולא רק בספרים מתבססת על סגנון והעדפות ואין כללי ברזל. סימני הפיסוק מנגישים את הטקסט, אך הם בעיקר מסמנים קצב, זרימה, מנגינה ואווירה.

חלוקת פסקאות

בספרי פרוזה וספרי ילדים חלוקת הפסקאות מתבססת על שיקולים ספרותיים, והעריכה הדומיננטית היא עריכה ספרותית. 

איור של ילדה מהרהרת מול ספר ילדים פתוח, על רקע איור של צוללת עם ילדים, מדגים עריכה ספרותית המשלבת עריכה לשונית בספר ילדים ומעבירה את הקוראים הצעירים לעולמות אחרים.
כישורי כתיבה בעריכה ספרותית ולשונית ויצירתיות בונים ספר שילדים צוללים לתוכו.

עינת קדם, עורכת לשונית ועורכת תוכן

אני עורכת ותיקה ומנוסה. אומנם סיימתי קורס עריכה לשונית בהצטיינות, אני בעלת תארים אקדמיים ואני מציינת זאת במידע עליי כחלק מקורות החיים שלי, אך אלה פרטים שוליים בעיניי. הקורס לא מעיד על כישוריי, גם התארים שלי לא רלוונטיים למומחיות שלי. קורס לא יכול להכשיר אנשים באומנות הניסוח בסוגים שונים של תכנים, בוודאי לא בטקסטים ספרותיים בפרוזה וספרי ילדים. הוא לא יכול לפתח רגישות לדקויות של מילים, גם לא ללמד אילו שיקולים להפעיל בסוגים שונים של טקסט ובאילו סימני פיסוק כדאי לבחור. תואר אקדמי בכל תחום שהוא ואף דוקטורט בלשון או ספרות או בתחום אקדמי אחר לא יהפוך אותי למומחית בעריכה. קורסים לא יכולים ללמד איך ליצור זרימה טבעית ואיך לזהות צרימות במנגינה. הם לא יכולים ללמד משמעויות והבנה עמוקה של מהות הטקסט. הם לא יכולים להעביר כישורי ניתוח, חוש ביקורתי, התבוננות יצירתית, הסקת מסקנות ויצירת הקשרים. אני עורכת מקצועית בזכות מי שאני – הראש, השכל, האינטואיציה, הנשמה והרגש. את מה שיש בי אי אפשר ללמוד ואי אפשר ללמד.

אני עורכת בראש גדול, שמה לב לכל פרט והיבט הקשורים לעריכה; בעלת כושר ניתוח ייחודי וחשיבה ביקורתית; בעלת כושר ביטוי גבוה בכתיבה, כותבת בבלוג באתר הדיגיטלי של עיתון הארץ, סופרת פרוזה וסופרת ילדים; מפרסמת מידע, מאמרים והדגמות על עריכה לשונית ועריכה ספרותית; עורכת אקדמית יסודית; שומרת על קול הכותב / הכותבת; עורכת בירורים עם הכותב / הכותבת, מלווה את הטקסט עד להגשה / פרסום סופיים; בעלת יכולת גבוהה בניהול פרויקטים מורכבים; מומחית בשימושי מחשב; מקצועית, אחראית, זריזה, יעילה, נגישה וסבלנית. 

מידע נוסף עליי ועל עקרונותיי בשירותי העריכה שאני מציעה מופיע בעמוד עינת קדם

דפי עריכה לשונית וגזע עם קליפה מקולפת, וחתך הנראה כעין, מדגימים התבוננות ייחודית בעריכה לשונית ועריכת תוכן.
אומנות הניסוח בסוגים שונים של תכנים, רגישות לדקויות של מילים, זיהוי צרימות במנגינה ויצירת זרימה טבעית, כישורי ניתוח, חוש ביקורתי, התבוננות יצירתית, הסקת מסקנות ויצירת הקשרים. את התכונות האלה שבי אי אפשר ללמוד ואי אפשר ללמד.

שירותי העריכה שלי

ההתמחות שלי היא עריכה לשונית ועריכת תוכן בכל סוגי הטקסט, וכן עריכה טכנית עיצובית וניקוד:

אני עורכת בעריכה לשונית המשולבת בעריכת תוכן אקדמית וכן סידור, עיצוב וארגון של עבודות אקדמיות כגון עבודת דוקטורט, עבודת תזה וסוגים שונים של עבודות גמר – במחקר איכותני או כמותי בכל שדות המחקר. עבודה אקדמית בנויה ממשפטים המביעים רעיונות, ותפקידה של העורכת הוא ליצור משפטים מובנים, זורמים, הגיוניים, עם קשר לוגי ביניהם. רעיון בתחום המתמטיקה או ההנדסה לא שונה במהותו מרעיון בתחום ההיסטוריה, האומנות, הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה. עליו לעמוד בכללי הלשון, היופי הלשוני, הזרימה, ההיגיון והקוהרנטיות, ועליו לעמוד בכללי ההוכחה הנדרשים בעולם האקדמיה: הצגת טיעונים מוצקים עם קשר לוגי ביניהם ויצירת קשרים בין חלקי העבודה – מטרת המחקר, שיטת המחקר, ממצאי המחקר ומסקנות המחקר. עריכה טכנית צורנית היא חלק חשוב בעריכה: אזכור וציטוט לפי הנחיות המוסד האקדמי, רשימות אלקטרוניות, שערים חיצוניים ופנימיים, מספור עמודים, כותרות ברמות שונות, טיפול בפסקאות, עימוד, עיצוב טבלאות, טיפול באיורים, גרפים ותמונות, טיפול בהערות שוליים ועוד. את אלה אני מציעה כחלק משירותי עריכה לשונית ועריכת תוכן אקדמית, או כשירות נפרד למי שמבקש עריכה טכנית צורנית בלבד;

עריכה לשונית המשולבת בעריכת תוכן ספרותית של ספרי פרוזה כגון ספר מתח ופעולה, רומן, סיפורי חיים, ספר פנטזיה ומדע בדיוני, סיפור קצר, קובץ סיפורים וכדומה;

עריכה לשונית המשולבת בעריכת תוכן עיונית (ובחלקה גם עריכת תוכן ספרותית) של ספרים כגון ספר עיון, ספר בישול, אפייה ומתכונים, ספר לימוד, ספר מחקר, ביוגרפיה, ספר הדרכה וייעוץ, ספר פילוסופיה, ספר היסטוריה, ספר פסיכולוגיה וכדומה.

עריכה לשונית המשולבת בעריכת תוכן ספרותית וניקוד בספרים לילדים ונוער בכל הגילאים – סיפורים, שירים, סדרות, ספרי הרפתקאות ופנטזיה ועוד. בסוגה זו נכללים גם ספרי לימוד, חוברות, הפעלות ומשחקים לילדים ונוער. 

עריכה לשונית ועריכת תוכן של מאמרים אקדמיים, מאמרים מקצועיים, מאמרים שיווקיים, מסמכים, בקשות, חוברות ועוד. 

שירותי עריכה לשונית, תכנים ומידע

אני מזמינה אתכם לפנות אליי

לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

עינת קדם, עורכת לשונית ועורכת תוכן. ברקע צילום של ענף עץ מואר בשמש.
עינת קדם, עורכת לשונית ועורכת תוכן