לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

ציד או צייד? תיקון שגיאות כתיב

אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא הוספה או השמטה של י' במילים בהתאם להגייה, למשמעות ולכללי הכתיב המלא. מתי משתמשים ביו"ד אחת ומתי בשתיים? 

דוגמאות בכתיב מנוקד / חסר ומלא

צַיָּד, דַּיָּג, חַיָּל, שַׁיָּט / ציד, דיג, חיל, שיט

צייד, דייגחייל, שייט

צַיִד, דַיִג, חַיִל, שַׁיִט / ציד, דיג, חיל, שיט

ציד, דיג, חיל, שיט 

צַיָּד, דַּיָּג, חַיָּל, שַׁיָּט / ציד, דיג, חיל, שיט

צייד, דייגחייל, שייט

צֵיד-, דֵיג-, חֵיל-, שֵׁיט- / ציד-, דיג-, חיל-, שיט- 

ציד, דיג, חיל, שיט

אגרטל ורקע צבעוני בקווים גמישים מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
רקע ירוק ושחור, דפי עריכה לשונית, כד מעוצב מדגימים גמישות וסולידיות בעמוד עריכה לשונית הכולל מידע והדגמות.
עריכה לשונית – מידע והדגמות