לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

מזרחים או מזרחיים? תיקון שגיאות כתיב

"מזרחים או מזרחיים? תיקון שגיאות כתיב". צילום. ברקע, חלקים לאורך בכחול ולבן בקווים לא ישרים. בחלק הקדמי דפי עריכה לשונית. כיתוב: "תושבים ישראלים", "אתרים ישראליים".
אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא הוספה או השמטה של י' בכינויי ייחוס ובשמות תואר. מתי משתמשים ביו"ד אחת ומתי בשתיים בכתיב מלא?

האקדמיה ממליצה: "הלכה למעשה צירופי תמורה כגון נערים חרדים ומדענים אמריקנים מקובלים יותר, ואילו שמות התואר שמורים לצירופי שמות עצם שאינם מציינים בני אדם, כגון מוסָדות חרדייםמנהגים אמריקניים"

ריבוי של כינויי ייחוס לעמים ומילים המציינות קבוצות שייכות (שמות עצם), ייכתב ב-י' אחת. דוגמאות בכתיב מלא, מנוקד וחסר:

  • זמרים מזרחים (מִזְרָחִים, מזרחים)
  • תושבים מרוקאים (מָרוֹקָאִים, מרוקאים)
  • נציגים ישראלים (יִשְׂרְאֵלִים, ישראלים)
  • אוהדים ירושלמים (יְרוּשַׁלְמִים, ירושלמים)

ריבוי של שמות עצם שאינם מציינים בני אדם (שמות תואר) ייכתב בשתי י'. דוגמאות בכתיב מלא, מנוקד וחסר:

  • סלטים מזרחיים (מִזְרָחִיִּים, מזרחיים)
  • מנהגים מרוקאיים (מָרוֹקָאִיִּים, מרוקאיים)
  • אתרים ישראליים (יִשְׂרְאֵלִיִּים, ישראליים)
  • סיפורים ירושלמיים (יְרוּשַׁלְמִיִּים, ירושלמיים)
אגרטל ורקע צבעוני בקווים גמישים מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
רקע ירוק ושחור, דפי עריכה לשונית, כד מעוצב מדגימים גמישות וסולידיות בעמוד עריכה לשונית הכולל מידע והדגמות.
עריכה לשונית – מידע והדגמות