לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

דוגמאות להבדלים בין כתיב מלא לכתיב חסר

"דוגמאות להבדלים בין כתיב מלא לכתיב חסר". שלושה חלקים צבועים לאורך. בחלק האמצעי מילים בכתיב מלא, בימין ובשמאל בכתיב חסר בחלק הקדמי דפי עריכה לשונית.
אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית הוא תיקון שגיאות כתיב וזיהוי המקרים שבהם מילים בכתיב המלא נכתבות בתוספת של י' או ו' על פי כללי הכתיב המלא. 

בחרתי בכמה מילים המדגימות את יתרונותיו של הכתיב המלא. הכתיב החסר פותח לפחות שתי אפשרויות לקריאת המילה ולמשמעויות העולות ממנה (הצגתי את המשמעויות העיקריות), והכתיב המלא מצמצם את מרחב הטעויות האפשרי, ובכך מנגיש את השפה. בנוסף, קל יותר לקרוא את הכתיב המלא לעומת הכתיב החסר. תיקון שגיאות כתיב מתבסס על זיהוי מילים שאין להוסיף בהן י' ומילים שיש להוסיף בהן י' כחלק מכללי הכתיב המלא.

כתיב חסר
כתיב מלא (בסוגריים – בחסר ובמלא)

עלי – עֲלִי / עָלַי

עליי – עָלַי (עלי – עֲלִי)

בני – בְּנִי / בְּנֵי / בָּנַי

בניי – בָּנַי (בני – בְּנִי / בְּנֵי)

בניה – בָּנֶיהָ / בְּנִיָּה

בנייה – בְּנִיָּה (בניה – בָּנֶיהָ)

בנית – בָּנִיתָ / בָּנִית / בְּנִיַּת

בניית – בְּנִיַּת (בנית – בָּנִיתָ / בָּנִית)

אוזניה – אָזְנֶיהָ / אָזְנִיָּה

אוזניה – אָזְנֶיהָ; אוזנייה – אָזְנִיָּה

עיניך – עֵינֶיךָ / עֵינַיִךְ

עינייך – עֵינַיִךְ (עיניך – עֵינֶיךָ)

העדר – הָעֵדֶר / הֶעְדֵּר

היעדר – הֶעְדֵּר (העדר – הָעֵדֶר)

להבנות – לְהַבְנוֹת / לַהֲבָנוֹת / לְהִבָּנוֹת

להיבנות – לְהִבָּנוֹת (להבנות – לְהַבְנוֹת / לַהֲבָנוֹת)

חכמה – חֲכָמָה / חָכְמָה

חוכמה – חָכְמָה (חכמה – חֲכָמָה)

יזמה – היא יָזְמָה / יָזְמָה

יוזמה – יָזְמָה (היא יזמה – היא יָזְמָה)

אתה – אַתָּה / אִתָּהּ

איתה – אִתָּהּ (אתה – אַתָּה)

ברכה – בְּרָכָה / בְּרֵכָה

בריכה – בְּרֵכָה (ברכה – בְּרָכָה)

אמנע – אֶמְנַע / אֶמָּנַע

אימנע – אֶמָּנַע (אמנע –אֶמְנַע)

יעשה – יַעֲשֶׂה / יֵעָשֶׂה

ייעשה – יֵעָשֶׂה (יעשה – יַעֲשֶׂה)

שמים – שָׂמִים / שָׁמַיִם

שמיים – שָׁמַיִם (שמים – שָׂמִים)

ראיה – רְאָיָה / רְאִיָּה

ראייה – רְאִיָּה (ראיה – רְאָיָה)

ציד – צַיִד / צַיָּד

צייד – צַיָּד (ציד – צַיִד)

אגרטל ורקע צבעוני בקווים גמישים מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
רקע ירוק ושחור, דפי עריכה לשונית, כד מעוצב מדגימים גמישות וסולידיות בעמוד עריכה לשונית הכולל מידע והדגמות.
עריכה לשונית – מידע והדגמות