לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

ישב או יישב? תיקון שגיאות כתיב בבניין פעל ופיעל

אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא תיקון שגיאות כתיב בפעלים. הוספה השמטה או הכפלה של י' תלויה במשמעות, בבניין ובכללי הכתיב המלא. 

הטיית פעלים בעתיד בגוף שלישי יחיד ורבים

בפעלים שבהם פ' הפועל היא י'  – כגון יצא, ידע, ירד, ישב – צורת העתיד בגופים הוא, הם והן נכתבת באופן זהה לצורת העבר הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא, ב-י' אחת:
 
  • בעבר בכתיב מנוקד, חסר ומלא:
יָצָא, יָדַע, יָרַד, יָשַׁב, יָצְאוּ, יָדְעוּ, יָרְדוּ, יָשְׁבוּ ועוד
יצא, ידע, ירד, ישב, יצאו, ידעו, ירדו, ישבו
יצא, ידע, ירד, ישב, יצאו, ידעו, ירדו, ישבו
 
  • בעתיד בכתיב מנוקד, חסר ומלא
יֵצֵא, יֵדַע, יֵרֵד, יֵשֵׁב, יָצְאוּ, יֵדְעוּ, יֵרְדוּ, יֵשְׁבוּ
יצא, ידע, ירד, ישב, יצאו, ידעו, ירדו, ישבו
יצא, ידע, ירד, ישב, יצאו, ידעו, ירדו, ישבו.
 
לעיתים בכתוביות, באתרי חדשות וכדומה, מכפילים את ה-י' בהטיות בעתיד:
ייצא, ייצאו, יידע, יידעו, יירד, יירדו, יישב, יישבו
כתיבה זו אינה חלק מכללי הכתיב המלא, והיא נועדה כנראה להקל על הקוראים ולהבהיר שמדובר בלשון עתיד ולא בלשון עבר.
 
  • בכתיב מלא יש לכתוב בעבר ייצא, ייצאו (יִצֵּא, יִצְּאוּ), ובעתיד ייצא, ייצאו (יְיַצֵּא, יְיַצְּאוּ) – במובן ייצוא (יִצּוּא)
  • בכתיב מלא יש לכתוב בעבר יידע, יידעו (יִדֵּעַ, יִדְּעוּ), ובעתיד יידע, יידעו (יְיַדֵּעַ, יְיַדְּעוּ) – במובן יידוע (יִדּוּעַ)
  • בכתיב מלא יש לכתוב בעבר יישב, יישבו (יִשֵּׁב, יִשְּׁבוּ), ובעתיד יישב, יישבו (יְיַשֵּׁב, יְיַשְּׁבוּ) – במובן יישוב (יִשּׁוּב), התיישבות
אגרטל ורקע צבעוני בקווים גמישים מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
רקע ירוק ושחור, דפי עריכה לשונית, כד מעוצב מדגימים גמישות וסולידיות בעמוד עריכה לשונית הכולל מידע והדגמות.
עריכה לשונית – מידע והדגמות