לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

אֵילו קטעים: עריכה לשונית שלא מתאימה את עצמה בפרוזה הפניה

אֵילו קטעים: עריכה לשונית שלא מתאימה את עצמה בפרוזה הפניה