לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
גוונים שונים, חלקים לא שווים קווים גמישים. עריכה לשונית מקצועית מחוללת קסמים.

מושגים להבנת כללי הכתיב המלא: חלק א'.

חסרונותיו של הכתיב החסר: הכתיב החסר נכתב כמו הכתיב המנוקד אך אין בו ניקוד. במצב זה מילים רבות הנכתבות בכתיב חסר יוצרות לפחות שתי אפשרויות קריאה ולפחות שתי משמעויות. הכתיב המלא מצמצם את טווח הטעויות. חלק ב'.

כללי הכתיב המלא – עקרונות: הוספה או הכפלה של י' ו-ו' תלויה במבנה המילה, בניקוד, בשורש, במשקל, בכללי הכתיב המלא ובכללי “יוצאים מן הכלל” שנקבעו בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון העברית. הכללים מורכבים, אך הכתיב המלא מצמצם באופן משמעותי את טווח אפשרויות הקריאה. חלק ג'.

עיקר כללי הכתיב המלא החדשים: אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא תיקון על פי כללי הכתיב המלא החדשים. ביוני 2017 פרסמה האקדמיה כללי כתיב מלא חדשים. חלק ד'

עריכה לשונית: מתי מוסיפים בכתיב מלא ו' ומתי לא – כל, כול, הכל או הכול: אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא שימוש בכתיב מלא, האחדה בכתיב מלא ותיקון שגיאות הקשורות לכתיב המלא. מתי מוסיפים ו' ומתי לא? 

תאלץ או תיאלץ? תיקון שגיאות כתיב בבניין נפעל: תיקוני שגיאות בפועל פעיל או סביל ושימוש נכון בכתיב המלא בהתאם למשמעות. מתי מוסיפים י' ומתי לא?

מזרחים או מזרחיים? תיקון שגיאות כתיב: הוספה או השמטה של י' בכינויי ייחוס ובשמות תואר. מתי משתמשים ביו"ד אחת ומתי בשתיים?

חִזרו או חיזרו, סדרה או סידרה? תיקון שגיאות כתיבאחד הכללים שלא השתנה בכללי הכתיב המלא החדשים הוא הכלל הקובע ש-י' לא תתווסף לפני שווא נח באמצע מילה. אחד התפקידים בעריכה לשונית ובהגהה לשונית הוא לזהות מתי מדובר בשווא נח ומתי לא.

דוגמאות למילים שלא חל בהן שינוי אחרי כללי הכתיב המלא: אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא זיהוי המקרים שבהם מילים ממשיכות להיכתב בלי י', ב-י' אחת או בלי ו' ולא חל בהן שינוי לאחר החלת כללי הכתיב המלא, כולל כללי הכתיב המלא החדשים. דוגמאות למילים אלה. 

דוגמאות להבדלים בין כתיב מלא לכתיב חסר: אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית הוא תיקון שגיאות כתיב וזיהוי המקרים שבהם מילים בכתיב המלא נכתבות בתוספת של י' או ו' על פי כללי הכתיב המלא. 

להעז או להעיז? תיקון שגיאות כתיב בבניין הפעיל: תיקון שגיאות כתיב בהטיות פעלים, על פי כללי הכתיב המלא התקני

ישב או יישב? תיקון שגיאות כתיב בבניין פעל ופיעל: הוספה השמטה או הכפלה של י' תלויה במשמעות, בבניין ובכללי הכתיב המלא

ציד או צייד? תיקון שגיאות כתיב: אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא הוספה או השמטה של י' במילים. מתי משתמשים ביו"ד אחת ומתי בשתיים? 

כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע