לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

דוגמאות לתיקונים בעריכה לשונית והגהה לשונית

דפי עריכה לשונית וכד חרס עתיק באפור ובז' מול רקע בשלושה צבעים לרוחב בחלקים לא שווים ובקווים גמישים מדגימים עתיק ומודרני בתיקון שגיאות כתיב בשפה העברית
בשפה העברית כלולים יסודות לשוניים מהעברית המקראית ולשון חז"ל, ימי הביניים ותקופת ההשכלה.
 

דוגמאות

התאמה לשם העצם

 • ישנן עדויות ולא ישנם עדויות
 • הוא גבוה ולא גבוהה
 • צומת גדול ולא גדולה

שימוש נכון במילות יחס

 • להקל את או להקל על?
 • 4 ביוני ולא 4 ליוני
 • נמנה עם ולא נמנה על

הבחנה בין שם עצם לתואר

תיקון שגיאות כתיב

 • מסגור ולא מיסגור
 • בעיה ולא בעייה; הטעיה ולא הטעייה; מצוין ולא מצויין
 • כנופיה ולא כנופייה
 • כשהלכנו ולא שהלכנו
 • מאחר ש ולא מאחר ו
 • אם ולא באם
 • אף ש ולא על אף ש
 • מעולם לא שכחתי ולא לעולם לא שכחתי
 • לעולם לא אשכח ולא מעולם לא אשכח
 • מוזיאון אוֹמנות ולא מוזיאון אמנות
 • אוּמנות הפיתוי ולא אמנות הפיתוי
 • זה היה צריך לקרות מזמן ולא זה היה צריך לקרות ממזמן

תיקון שגיאות כתיב – התאמה למשמעות

 • היא שידרה או (עמוד) שדרה?; היא סידרה או סדרה (series)?
 • בתו (הבת שלו) או ביתו (his house)?
 • הוא ינצל (exploit) או יינצל (saved)?
 • מן (from) או מין (סוג, סקס)?
 • אלו (these) או אילו (which)?
 • ראיה (evidence) או ראייה (sight)?
 • וידוי או וידוא?
 • לאכוף או לעקוף? הפריך או הפריח? התמצא או התמצה? שכר (דייר) או השכיר (בעל הבית)? לווה (מקבל) או הלווה (נותן)? ציטט (מישהו אחר) או צותת למישהו אחר? הסיט אותו או הסית נגדו? 

תיקון שגיאות בכתיב המלא

 • היא תיראה (be seen) או תראה (will see, will show)? להראות או להיראות?
 • היעדר (lack) או העדר (the flock)?
 • בניית (בסמיכות) או בנית (את)?
 • עלייה או עליה (on her)?
 • ספריה (הספרים שלה) או ספרייה (library)?
 • ישוב (יושב) או יישוב (settlement)?
 • בניה (הבנים שלה) או בנייה (built)?
 • הבניה (structuring) או הבנייה (the built)?
 • ציד או צייד?
 • יאומן, יאמן או ייאמן?

תיקון טעויות בהקלדה

 • באבנים ולא באבים
 • פורמליות ולא פורמליןת
 • לפעולות ולא לבפעולות
 • עצמו ולא עמצו

תיקון טעויות בהטיית פעלים

תיקון ביטויים

 • משולחת רסן ולא משוללת רסן
 • קרם עור וגידים ולא רקם עור וגידים

תיקון סימני פיסוק

 • הוא רוצה "לצוד" ולא הוא רוצה ל"צוד"
 • "האם שאלת אותו?" ולא "האם שאלת אותו"?
 • בכותרת: תחילתו של החיזור ולא תחילתו של החיזור.
 • איך מסיימים? ולא איך מסיימים?.

שמירה על מרווחים

 • רווח אחד בין מילה למילה ולא רווח אחד בין   מילה   למילה
 • אחרי פיסוק: רווח אחד ולא אחרי פיסוק:רווח אחד
 • לפני פיסוק: ללא רווח ולא לפני פיסוק : ללא רווח
 • קו מפריד – רווח אחד לפני ואחרי ולא קו מפריד– רווח אחד לפני ואחרי

ביטול קיצורים

 • נקודות או נקודה ולא נק'
 • אף על פי ולא אע"פ
דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע