לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

מזרחים או מזרחיים? תיקון שגיאות כתיב

דפי עריכה לשונית על רקע שני צבעים לאורך בכחול ולבן, שבהם כתוב "תושבים ישראלים" בימין ו"אתרים ישראליים" בשמאל" מדגימים את ההבדל בין סוגים שונים של שמות עצם בתיקון שגיאות כתיב
בעריכה לשונית מוסיפים יו"ד או משמיטים אותה בהתאם לכללי העברית
אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא הוספה או השמטה של י' בכינויי ייחוס ובשמות תואר. מתי משתמשים ביו"ד אחת ומתי בשתיים בכתיב מלא?

האקדמיה ממליצה: "הלכה למעשה צירופי תמורה כגון נערים חרדים ומדענים אמריקנים מקובלים יותר, ואילו שמות התואר שמורים לצירופי שמות עצם שאינם מציינים בני אדם, כגון מוסָדות חרדייםמנהגים אמריקניים"

ריבוי של כינויי ייחוס לעמים ומילים המציינות קבוצות שייכות (שמות עצם), ייכתב ב-י' אחת. דוגמאות בכתיב מלא, מנוקד וחסר:

  • זמרים מזרחים (מִזְרָחִים, מזרחים)
  • תושבים מרוקאים (מָרוֹקָאִים, מרוקאים)
  • נציגים ישראלים (יִשְׂרְאֵלִים, ישראלים)
  • אוהדים ירושלמים (יְרוּשַׁלְמִים, ירושלמים)

ריבוי של שמות עצם שאינם מציינים בני אדם (שמות תואר) ייכתב בשתי י'. דוגמאות בכתיב מלא, מנוקד וחסר:

  • סלטים מזרחיים (מִזְרָחִיִּים, מזרחיים)
  • מנהגים מרוקאיים (מָרוֹקָאִיִּים, מרוקאיים)
  • אתרים ישראליים (יִשְׂרְאֵלִיִּים, ישראליים)
  • סיפורים ירושלמיים (יְרוּשַׁלְמִיִּים, ירושלמיים)
דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע