לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

חסרונותיו של הכתיב החסר

דפי עריכה לשונית על רקע משפטים באפור עם מילים בכתיב חסר מדגימים את הקושי בהבנת ההבדלים במשמעות כשמילים נכתבות בכתיב חסר
מילים עם משמעות אחרת שיש להן חלופה בכתיב מלא, כתובות בכתיב חסר
הכתיב החסר נכתב כמו הכתיב המנוקד אך אין בו ניקוד. במצב זה מילים רבות הנכתבות בכתיב חסר יוצרות לפחות שתי אפשרויות קריאה ולפחות שתי משמעויות. הכתיב המלא מצמצם את טווח הטעויות. חלק ב' – כתיב מנוקד וכתיב חסר.

חלק א' – מושגים; חלק ב' – חסרונותיו של הכתיב החסר; חלק ג' – כללי הכתיב המלא – עקרונותחלק ד' – עיקר כללי הכתיב המלא החדשיםחלק ה' – תיקון שגיאות כתיב על פי כללי הכתיב המלא

כתיב מנוקד

כתיב מנוקד הוא אוסף מילים עם ניקוד. הכתיב המנוקד מתאפיין בריבוי של סימני ניקוד חסרים ובמיעוט של אימות הקריאה י' ו-ו'. למשל, חֲבֹר מנוקדת בחטף פתח+חולם חסר, חִבֵּר מנוקדת בחיריק חסר+ב' בדגש חזק וצירה, חֻבַּר מנוקדת בקובוץ+ ב' בדגש חזק ופתח. מאחר שבכל אות עיצורית יש ניקוד, הקריאה בו קלה.

הכתיב המנוקד משמש לכתבי קודש, שירה, ספרי ילדים, ספרי לימוד מסוימים ועוד.

כתיב חסר

כתיב חסר" או "כתיב דקדוקי" הוא אוסף מילים הנכתבות באופן זהה למילים בכתיב המנוקד, בהבדל אחד: אין בהן ניקוד. כמו בכתיב המנוקד, בכתיב החסר מעטות אימות הקריאה י' ו-ו' ומאחר שאין בו ניקוד קשה לדעת מתי האות נהגית e u o i או a, קשה להבחין בין בניינים בפועל, בין פועל פעיל לסביל, בין עבר לעתיד, בין משמעויות שונות, בין זכר לנקבה, בין יחיד לרבים, בין פועל לשם עצם, ועוד. למשל, ילְמד מייצגת גם את ילָמד בסביל, נעלַם מייצגת גם את נעלֵם בעתיד רבים, מקְדש מייצגת גם את  מקֻדש, סֶפר מייצג גם את סִפר.

פעמים רבות, במילים שבהן י' היא עיצור y ו-ו' היא עיצור v, הן נקראות בכתיב החסר כאימות קריאה. למשל, פנֶיך מייצגת גם את פניִך בנקבה, בגדִי מייצגת גם את  בגדַי ברבים, אופנִים מייצגת גם את אופניִם, בנֶיה מייצגת גם את בניָה, מכוֹן מייצגת גם את מכוֵן.

מיעוט אימות הקריאה בכתיב החסר יוצר מילים שקשה לזהות, כגון בעית (בְּעָיַת), יצין (יְצַיֵּן), משרין (מְשֻׁרְיָן), בניתו (בְּנִיָּתוֹ), אפיני (אָפְיָנִי), אים (אִיֵּם), אכר (אִכָּר), לפל (לִפֹּל).

הכתיב המלא מייצג טוב יותר את המשמעויות וההגיות החבויות בכתיב החסר ומוציא אותן לאור. הכתיב החסר, החסכן באימות קריאה, יוצר יותר אפשרויות לקריאה. זה a? זה e? זה o? זה u? זה i? זה שווא? זה פעיל או סביל? זה בעבר או בעתיד? זה בזכר או בנקבה? זה ביחיד או ברבים? זאת שייכות בנקבה או שזה שם עצם? הכתיב המלא מסדיר, מבחין, מדייק, מנחה ומכוון. זהו כלי מצוין עבור הכותבים שרוצים להיות מובנים ועבור הקוראים שרוצים להבין. 

המילים המודגשות נכתבות כך תמיד במשמעות זו. המילים בכחול נכתבות כך בכתיב מלא במשמעות זו:

אחרי ההפסקה בואו אחריי

כולנו מסובים

אנחנו ניאלץ לעשות זאת

הוא ילמד והנושא יילמד

חנית בחניית הבית

חבר חיבר בינינו

בהיעדר רועה העדר נותר לבד

הן שרות ונותנות שירות

אני פונה אליך, יוסי, ואלייך, עינת

העול הוא עוול

ספריה נמצאים בספרייה

הכל את הכול

אלי, בוא אליי

דבר מסוים

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע