לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

מושגים להבנת כללי הכתיב המלא

דפי עריכה לשונית על רקע צורות גיאומטריות בצבעים וגדלים שונים, עם המילים "כתיב", "אימות קריאה", "עיצור" מדגימים מושגים להבנת כללי הכתיב המלא
כתיב. אימות קריאה. עיצורים. יסודות השפה העברית והעריכה הלשונית
אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא תיקון על פי כללי הכתיב המלא. כדי להבין את תפקידו של הכתיב המלא חשוב להכיר כמה מושגים: כתיב, עיצור, תנועה, אימות קריאה. חלק א'.

חלק א' – מושגים; חלק ב' – חסרונותיו של הכתיב החסרחלק ג' – כללי הכתיב המלא – עקרונותחלק ד' – עיקר כללי הכתיב המלא החדשיםחלק ה' – תיקון שגיאות כתיב על פי כללי הכתיב המלא

אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית היא תיקון על פי כללי הכתיב המלא. נושא הכתיב המלא מורכב מאוד ויוצר בלבול בקרב הציבור, אך חשיבותו רבה משום שהוא מנגיש את הקריאה. 

1. מושגים

במאמר זה מילים המופיעות משני צידי המקף הן כתיב חסר-כתיב מלאבמילים המופיעות בכתיב חסר ויש להן יותר מהגייה אחת אני משתמשת בניקוד עזר חלקי. בחלק זה בחרתי בדוגמאות הנכתבות באופן זהה בכתיב המנוקד, החסר והמלא. במילים הנכתבות אחרת בכתיב מנוקד-חסר לעומת המלא, ציינתי כיצד הן נכתבות בכתיב מלא. במאמר לא מוצגים התנאים להוספה והמקרים החריגים. 

כתיב

כתיב הוא אוסף של אותיות היוצרות מילים, או אוסף של אותיות וסימני ניקוד היוצרים מילים. למשל: כתיב מנוקד, כתיב חסר, כתיב מלא, כתיב בערבית, כתיב באנגלית.

עיצור

עיצור הוא הגה (צליל, קול) הנוצר על ידי עצירה מלאה או חלקית של זרם האוויר מהפה. הסימנים הגרפיים של העיצורים הם אותיות.

תנועה

תנועה היא הגה הנוצר על ידי מעבר חופשי של זרם האוויר בפה. e a i o u. בכתיב המנוקד התנועות מיוצגות על ידי סימני ניקוד או על ידי סימני ניקוד + אחת מאותיות אהו"י הבאה אחריהן. אציג תנועות עיקריות:

 • a מיוצגת על ידי קמץ (למשל, רָץ), פתח (למשל, נַעַר), חטף פתח (למשל, אֲסונות), קמץ+ה' (למשל, זריקָה), קמץ+א' (למשל, אבָּא), קמץ+י' (למשל, רגלָיו), פתח+א' (למשל, בנַאי)
 • e מיוצגת על ידי צירה (למשל, דֵעה), סגול (למשל, מֶלֶך), חטף סגול (למשל, אֱגוזים), צירה+י' (למשל, נהנֵית), צירה+ה' (למשל, אריֵה), סגול+ה' (למשל, מרעֶה)
 • i מיוצגת על ידי חיריק חסר (למשל, עִברית), חיריק+י' (למשל, עברִית)
 • o מיוצגת על ידי חולם חסר (למשל, דֹב), קמץ קטן (למשל, אָפנה-אופנה במלא), חטף קמץ (למשל, חֳרפים-חורפים במלא), חולם+ו' (למשל, מוֹרה), חולם+א' (למשל, רֹאש), חולם+ה' (למשל, פֹּה)
 • u מיוצגת על ידי קובוץ (למשל, חֻלצה-חולצה במלא), ושורוק (למשל, ארגוןּ)

חיריק חסר הוא נקודה מתחת לאות בלי י' אחריו. נהגה i. חיריק עם י' הוא חיריק מלא 

חולם חסר הוא נקודה בצד שמאל של האות בלי ו' אחריו. נהגה o. ו' אחרי האות עם נקודה מעליה היא חולם מלא

קמץ קטן הוא קמץ מתחת לאות. נהגה o

חטף קמץ הוא שווא+קמץ מתחת לאות. נהגה o

קובוץ הוא שלוש נקודות באלכסון מתחת לאות. נהגה u. ו' אחרי האות היא שורוק

צירה חסר הוא שתי נקודות מתחת לאות בלי י' אחריו. נהגה e. צירה עם י' הוא צירה מלא 

סגול הוא שלוש נקודות במרכז מתחת לאות. נהגה e. ו' אחרי האות היא סגול מלא

חטף סגול הוא שווא+סגול מתחת לאות. נהגה e  

חטף פתח הוא שווא+פתח מתחת לאות. נהגה a.

אימות קריאה

אימוֹת קריאה הן האותיות א', ה', ו, י'. אימות הקריאה מציינות תנועה לפניהן או שהן חלק מהשורש. כאימות קריאה הן לא נהגות:

 • א' מורה על תנועת o a במילים כגון סבָּא, חקלַאי, דוקָא, צֹאן, זֹאת, שמֹאל
 • ה' בסוף מילה מורה על תנועת a o e במילים כגון קנתָה, כֹּה, אריֵה *
 • ו' מורה על תנועת o במילים כגון בנוֹת, חָכמה-חוכמה במלא, חֳדשים-חודשים במלא
 • ו' מורה על תנועת u במילים כגון יעבדוּ, כדוּר
 • י' מורה על תנועת i במילים כגון בנִי, הכנִיס, שמִירה
 • י' מורה על תנועת e במילים כגון קֵיסם, אֵיפה, בנֶיך
 • י' מורה על תנועת a במילים כגון עָליו, מכנסָיו

 

* במילים כגון אותה, רגלה, גבה (הפך לגבוה), העבירה (העביר אותה), שבהן יש מפיק ב-ה', ה' אינה אימת קריאה אלא עיצור.

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע