לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

דוגמאות להבדלים בין כתיב מלא לכתיב חסר

דפי עריכה לשונית על רקע 3 קבוצות שבהן כתובות מילים בכתיב חסר עם שתי אפשרויות הגייה, ומילים בכתיב מלא עם אפשרות הגייה אחת, מדגימים הבדלים בין כתיב מלא לכתיב חסר
אחת הפעולות בעריכה לשונית והגהה לשונית הוא תיקון שגיאות כתיב וזיהוי המקרים שבהם מילים בכתיב המלא נכתבות בתוספת של י' או ו' על פי כללי הכתיב המלא. 

בחרתי בכמה מילים המדגימות את יתרונותיו של הכתיב המלא. הכתיב החסר פותח לפחות שתי אפשרויות לקריאת המילה ולמשמעויות העולות ממנה (הצגתי את המשמעויות העיקריות), והכתיב המלא מצמצם את מרחב הטעויות האפשרי, ובכך מנגיש את השפה. בנוסף, קל יותר לקרוא את הכתיב המלא לעומת הכתיב החסר. תיקון שגיאות כתיב מתבסס על זיהוי מילים שאין להוסיף בהן י' ומילים שיש להוסיף בהן י' כחלק מכללי הכתיב המלא.

כתיב חסר
כתיב מלא (בסוגריים – בחסר ובמלא)

עלי – עֲלִי / עָלַי

עליי – עָלַי (עלי – עֲלִי)

בני – בְּנִי / בְּנֵי / בָּנַי

בניי – בָּנַי (בני – בְּנִי / בְּנֵי)

בניה – בָּנֶיהָ / בְּנִיָּה

בנייה – בְּנִיָּה (בניה – בָּנֶיהָ)

בנית – בָּנִיתָ / בָּנִית / בְּנִיַּת

בניית – בְּנִיַּת (בנית – בָּנִיתָ / בָּנִית)

אוזניה – אָזְנֶיהָ / אָזְנִיָּה

אוזניה – אָזְנֶיהָ; אוזנייה – אָזְנִיָּה

עיניך – עֵינֶיךָ / עֵינַיִךְ

עינייך – עֵינַיִךְ (עיניך – עֵינֶיךָ)

העדר – הָעֵדֶר / הֶעְדֵּר

היעדר – הֶעְדֵּר (העדר – הָעֵדֶר)

להבנות – לְהַבְנוֹת / לַהֲבָנוֹת / לְהִבָּנוֹת

להיבנות – לְהִבָּנוֹת (להבנות – לְהַבְנוֹת / לַהֲבָנוֹת)

חכמה – חֲכָמָה / חָכְמָה

חוכמה – חָכְמָה (חכמה – חֲכָמָה)

יזמה – היא יָזְמָה / יָזְמָה

יוזמה – יָזְמָה (היא יזמה – היא יָזְמָה)

אתה – אַתָּה / אִתָּהּ

איתה – אִתָּהּ (אתה – אַתָּה)

ברכה – בְּרָכָה / בְּרֵכָה

בריכה – בְּרֵכָה (ברכה – בְּרָכָה)

אמנע – אֶמְנַע / אֶמָּנַע

אימנע – אֶמָּנַע (אמנע –אֶמְנַע)

יעשה – יַעֲשֶׂה / יֵעָשֶׂה

ייעשה – יֵעָשֶׂה (יעשה – יַעֲשֶׂה)

שמים – שָׂמִים / שָׁמַיִם

שמיים – שָׁמַיִם (שמים – שָׂמִים)

ראיה – רְאָיָה / רְאִיָּה

ראייה – רְאִיָּה (ראיה – רְאָיָה)

ציד – צַיִד / צַיָּד

צייד – צַיָּד (ציד – צַיִד)

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע