לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

תיקון שגיאות כתיב על פי כללי הכתיב המלא

חלק א' – מושגיםחלק ב' – חסרונותיו של הכתיב החסרחלק ג' – כללי הכתיב המלא – עקרונותחלק ד' – עיקר כללי הכתיב המלא החדשים; חלק ה' – תיקון שגיאות כתיב על פי כללי הכתיב המלא

בעריכה לשונית מתקנים שגיאות על פי כללי הכתיב המלא. למשל:

כאשר מתכוונים ל ידייך – שייכות ברבים של נקבה יחיד גוף שני, וכותבים ידֶיך – שייכות ברבים של זכר יחיד גוף שני

כאשר מתכוונים ל אנחנו נֵיאלץ – פועל בבניין נפעל, סביל, וכותבים אנחנו נְאלץ – פועל בבניין פיעל, פעיל

כאשר מתכוונים ל ייבלע – פועל בבניין נפעל בעתיד, הוא, סביל, וכותבים יבְלע – בין היתר, פועל בבניין פעל בעתיד, הוא, פעיל

כאשר מתכוונים ל ייתנו – מלשון נתינה – בבניין פעל, הם/הן, וכותבים יַתנו – בין היתר, מלשון התניה, בבניין הפעיל, הם/הן

כאשר מתכוונים ל ייפלו – מלשון נפילה – בבניין פעל, וכותבים הם/הן יַפלו – בין היתר, מלשון אפליה, בבניין הפעיל, הם/הן

כאשר מתכוונים ל מכוון – בין היתר, פועל בבניין פיעל, וכותבים מכוֹן – שם עצם

כאשר מתכוונים ל מעשייה – שם עצם, וכותבים מעשיה – המעשים שלה

כאשר מתכוונים ל הֵיעלמות, הֵיחלשות – שמות פעולה בבניין נפעל, וכותבים העלמות (הַעֲלָמוֹת ; הָעֲלָמוֹת), החלשות (הַחַלָּשׁוֹת ; הַחְלָשׁוֹת)

כאשר מתכוונים ל הֵיריון, רֵיאיון, תֵיאבון, וכותבים הֶרְיון, רַאֲיון, תַאֲבון – בסמיכות

כאשר מתכוונים ל היכרות, הישג, וכותבים הכרות, השג.

תיקוני שגיאות המופיעים בתמונה:

האפנה האופנה השלטת

שתי עיני עיניי

בנין בניין גבוה

הושיטי את שתי ידיך ידייך

דיברנו בועדה בוועדה

הלכנו עמה עימה

הם מגנים מגינים עליה

שחינו בברכה בבריכה

אמנע אימנע מכך

בוא מיד מייד

הוא יכנס ייכנס פנימה

תערוכת אמנות אומנות

יש לי תקוה תקווה

עירית עיריית ירושלים

היזמה היוזמה שלה

הקרבן הקורבן גדול

מלים מילים יפות

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע