לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

תאלץ או תיאלץ? תיקון שגיאות כתיב בבניין נפעל

דפי עריכה לשונית על רקע קולאז' של נייר קרוע בשלושה צבעים לאורך ומשפטים בבניין פיעל ונפעל מציגים שגיאות כתיב בבניין נפעל
בצד ימין משפטים בבניין פיעל בכתיב חסר ומלא; בצד שמאל משפטים בבניין נפעל בכתיב מלא

הוספת י' בבניין נפעל על פי כללי הכתיב המלא מבחינה בין סוג הפעולה. דוגמאות:

  • פעיל בעתיד – בניין קל (ראה): הוא יראה (יִרְאֶה), היא תראה (תִּרְאֶה), אנחנו נראה (נִרְאֶה), הם יראו (יִרְאוּ)

סביל בעתיד – בניין נפעל (נראה): הוא ייראה (יֵרָאֶה), היא תיראה (תֵּרָאֶה), אנחנו ניראה (נֵרָאֶה), הם ייראו (יֵרָאוּ)

  • פעיל בעתיד – בניין קל (שמע): הם ישמעו (יִשְׁמְעוּ), הוא ישמע (יִשְׁמַע), היא תשמע (תִּשְׁמַע), אנחנו נשמע (נִשְׁמָע), אתם תשמעו (תִּשְׁמְעוּ)

סביל בעתיד – בניין נפעל (נשמע): הם יישמעו (יִשָּׁמְעוּ), הוא יישמע (יִשָּׁמַע), היא תישמע (תִּשָּׁמַע), אנחנו נישמע (נִשָּׁמַע), אתם תישמעו (תִּשָּׁמְעוּ)

  • פעיל בעתיד – בניין פיעל (אילץ): אנחנו נאלץ (נְאַלֵּץ) אותו לשמוע, הוא יאלץ (יְאַלֵּץ) אותנו לשמוע, היא תאלץ (תְּאַלֵּץ) אותה לשמוע, אתם תאלצו (תְּאַלְּצוּ) אותם לשמוע 

סביל בעתיד – בניין נפעל (נאלץ): אנחנו ניאלץ (נֵאָלֵץ) לשמוע, הוא ייאלץ (יֵאָלֵץ) לשמוע, היא תיאלץ (תֵּאָלֵץ) לשמוע, אתם תיאלצו (תֵּאָלְצוּ) לשמוע

דוגמה מכתובית המתעדת את דבריו של האח הגדול:  "תאלצו להסתפק בתקציב בסיסי בלבד." ("האח הגדול", רשת 13). בכתיב מלא במשמעות זו – "תיאלצו".

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע