לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

מה תפקידה של עריכה לשונית ומהן הפעולות

כיכרות לחם וספרים על מדף מעץ עם פתח שממנו נשקף הים מדגימים טבעיות ורבגוניות וממחישים מה תפקידה של עריכה לשונית ומהן הפעולות
חלק מפעולותיה של עריכה לשונית נעשה בכל סוגי הטקסט, אך בטקסים מסוימים תפקידה והיקפה של עריכה לשונית נקבעים על פי סוג הטקסט וההתמחות.

פעולות בעריכה לשונית

חלק מפעולותיה של עריכה לשונית נעשה בכל סוגי הטקסט, כחלק מתפקידה של עריכה לשונית או הגהה לשונית

 • תיקון שגיאות כתיב ושגיאות הקלדה
 • תיקונים וכתיבה על פי כללי הכתיב המלא התקני
 • כתיבה תקנית של סימני הפיסוק והציטוט שנבחרו
 • תעתיק
 • ניקוד עזר
 • ניקוד
 • רווחים
 • טיפול בנושאים טכניים – ארגון, עיצוב וסידור
 • האחדה

גם הפעולות הבאות הן חלק מתפקידה של עריכה לשונית, אך חשוב לשים לב לעניינים הבאים: 

סימני פיסוק

בעריכה לשונית בוחרים בסימני פיסוק כמעט בכל סוגי הטקסט. בעריכה לשונית של ספר פרוזה וספרי ילדים, סימני הפיסוק מותאמים לרוח הספר; בעריכה לשונית וספרותית סימני פיסוק כגון סימן קריאה ושלוש נקודות מתבססים על שיקולים ספרותיים.

תיקון טעויות לשון

בעריכה לשונית מתקנים טעויות לשון בכל סוגי הטקסט, אך בעריכה לשונית של ספר פרוזה וספרי ילדים, התיקונים מותאמים לשיקולים ספרותיים.

ניסוח, סגנון וסדר מילים

בעריכה לשונית מטפלים בניסוח, בסגנון ובסדר המילים במשפט בהתאם למשמעות, לכוונה, לסוג הטקסט ולהתמחות. בעריכה לשונית וספרותית של ספרי פרוזה וספרי ילדים, הניסוח, הסגנון וסדר המילים מתבססים על שיקולים ספרותיים, והעריכה הדומיננטית היא עריכה ספרותית.

חלוקת פסקאות

בעריכה לשונית מחלקים פסקאות כמעט בכל סוגי הטקסט. בעריכה לשונית וספרותית בספרי פרוזה וספרי ילדים, חלוקת הפסקאות מתבססת על שיקולים ספרותיים, והעריכה הדומיננטית היא עריכה ספרותית.

דפי עריכה לשונית על משטח מעץ מול כריות ושטיחים צבעוניים בצבעים חמים מדגימים את הרעיון שהתאמה של עריכה לשונית לסוג הטקסט יוצרת נינוחות בקריאה
עריכה לשונית: התאמה לסוג הטקסט יוצרת נינוחות בקריאה

פעולות בעריכה לשונית ועריכת תוכן בטקסטים, עבודות אקדמיות וספרים שאינם סיפורת

 • טיפול במבנה של הטקסט
 • יצירת זרימה טובה ותנועה
 • ניסוח, בניית משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, המבטאים היטב את הרעיונות
 • פישוט משפטים מסורבלים
 • שכתוב / פירוק של משפטים ובנייתם מחדש / העברתם למקום אחר
 • מחיקת חזרות או משפטים מיותרים
 • הוספת מילות קישור וחיבור בין משפטים
 • הוספה או החלפה של מילים, התורמות לדיוק הכוונה, המשמעות והמטרה
 • תיקון סתירות; הוספת הבהרות
 • שימוש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות
 • חיבור בין משפטים ורעיונות ויצירת זרימה טבעית ביניהם
 • התאמה בין כותרות ותוכן
 • בירורים עם המחבר/ת
דפי עריכה לשונית, עלי דפנה וכד מעוצב על משטח עץ מול רקע בשלושה חלקים בקווים גמישים בירוק ושחור מדגימים עריכה לשונית גמישה וטבעית
עריכה לשונית – מידע והדגמות