לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

גם עורכת ספרותית וגם עורכת לשונית, בלי "אחר כך הוא" – הפניה

גם עורכת ספרותית וגם עורכת לשונית, בלי "אחר כך הוא" – הפניה