לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

8 עקרונות חשובים בעריכת ספר פרוזה

פרחי יקינתון סגולים בכד נחושת וספרים ישנים, על רקע תקריב של גזע עץ עבה ומאחוריו גרפיטי מדגימים יצירתיות, אותנטיות, גיוון והתאמה, עקרונות חשובים בעריכת ספר פרוזה
יצירתיות, אותנטיות, גיוון והתאמה הם עקרונות חשובים בעריכת ספר פרוזה
תנאים בעריכת ספר פרוזה טוב: עריכת הספר בעריכה ספרותית ועריכה לשונית; חלוקת תפקידים נכונה, או עריכה ספרותית ולשונית משולבת; כישורי עריכה ספרותית טובים; מינון נכון של עריכה לשונית; עריכה לא פטרונית; הגהה ועריכת ליטוש.

1. עריכת הספר בעריכה ספרותית ועריכה לשונית

מומלץ שכותבי ספרי פרוזה שמתכוונים להעביר את ספרם לעריכה, ימסרו אותו לעריכה ספרותית ועריכה לשונית. רבים סבורים שמה שחשוב בספר פרוזה הוא קודם כול, בעיקר או רק עריכה לשונית. הם רוצים ספר שכתוב ללא שגיאות, ספר שמנוסח היטב, ספר שכתוב בשפה תקינה וגבוהה, טיפול בסימני פיסוק וטיפול במשפטים ובפסקאות. מחברי ספרים מתרשמים מאוד מכתיבה בשפה גבוהה וחושבים שכך ספרם אמור להיראות, אבל מביני ספרות שיקראו ספר שמאחוריו לא עומדים שיקולים ספרותיים, יקלטו כבר ברגע הראשון סגנון נוקשה ומרוחק, אווירת ניכור ושבירה של האמינות והרצף.

בספרים עם תכנים ספרותיים, עריכת התוכן, העוסקת במבנה וניסוח, צריכה להתבסס על שיקולים ספרותיים ורגישות ספרותית. כל שפה רגישה לשינויים, גם השפה העברית. אם ניקח מילה מסוימת ונחליף אותה באחרת – נשנה את המשמעות והתנועה. כך יקרה אם מיקומה של המילה ישתנה, אם ייבחרו מילות קישור מסוימות, ייקבע סדר מילים מסוים, המשפטים יתארכו או יתקצרו או יתחברו ביניהם, יהיו חזרות על מילות יחס, הנשוא יקדים את הנושא בכל מצב, יהיה שימוש רב בסביל, יהיה שימוש לא טבעי בציווי, התיאורים יוצגו באופן אקדמי, לא תהיה התאמה של המשלב הלשוני לסגנון ועוד. על כן נדרשת עריכה ספרותית עם רגישות ספרותית, שתעצב סגנון דרך השפה.

נהוג לייחס את תכונת הדיוק לעריכה לשונית, אך הדיוק בעריכה הספרותית חשוב לא פחות. אם לא מדייקים בבחירת המילים ובחיבור ביניהן ובין המשפטים, ואם בוחרים במילים שמשדרות ריחוק וניכור – יהיו צרימות במנגינה.

2. חלוקת תפקידים נכונה בין עריכה ספרותית ועריכה לשונית, או עריכה ספרותית ולשונית משולבת

במצב של פיצול תפקידים בין עורכי הספר, חשובה חלוקה נכונה בין פעולות ששייכות לעריכה ספרותית ופעולות ששייכות לעריכה לשונית והגהה לשונית.

אפשרות אחרת היא עריכה ספרותית ולשונית – שילוב של עריכה ספרותית עם עריכה לשונית באותו תהליך. בעריכה כזו נדרשים כישורי עריכה ספרותית וכישורי עריכה לשונית. בעריכה המשולבת מטפלים בו-זמנית בכל ההיבטים הספרותיים והלשוניים של הספר, כשהעיקרון המנחה הוא עריכה לשונית במינון נכון והתאמה לשיקולים הספרותיים (הרחבה בעמוד עריכה ספרותית).

שק של אורז רייסברי וספר על רקע לוח עץ שרוט צבוע בבורדו וכחול מדגימים שמירה על אותנטיות, חשיפת רבדים ביצירה בעריכה ספרותית של ספר פרוזה
עריכה ספרותית: שמירה על אותנטיות, חשיפת רבדים ביצירה

3. כישורי עריכה ספרותית טובים

כישורי כתיבה גבוהים; יצירתיות, דמיון ומעוף; זיהוי צרימות במנגינה ובמבנה ויכולת לתקן אותן; יצירת תנועה רציפה, זרימה הרמונית בין המילים, המשפטים, הפסקאות והפרקים; דיוק ואותנטיות; ניתוח וחשיפת רבדים שונים ביצירה; שמירה על קול המחבר (הרחבה בעמוד עריכה ספרותית).

4. טיפול של העריכה הספרותית בניסוח התכנים, ולא רק במבנה, בעלילה ובדמויות

כשם שעריכת ספר טוב תלויה במעורבות של שני סוגי עריכה – עריכה ספרותית ועריכה לשונית, כך היא תלויה במעורבות של העריכה הספרותית בשני היבטים: מבנה וניסוח ספרותי של התכנים. עריכה ספרותית המטפלת באופן כללי רק במבנה הספר, בדמויות, בעלילה, במידת העומס בספר או בנושאים שחסרים בספר – לא יכולה להפיק את מלוא הפוטנציאל מהספר. אם אחרי שלב הטיפול במבנה, ברצף ובעלילה הספר עובר לטיפולה של עריכה לשונית, הוא עלול לאבד את הכיוון שלו גם אם המבנה מושלם.

חלוקת התפקידים המסורתית בין עריכה ספרותית לעריכה לשונית מתבססת על התפיסה שניסוח הוא בניית משפטים בשפה גבוהה, ולפיכך רק בעריכה לשונית אמורים לנסח משפטים ולתקן ניסוח בספרי פרוזה, ובעריכה ספרותית מטפלים במבנה הספר, בעלילה, בדמויות, בתיאורים וכדומה. אך כשם שדיאטה אינה בהכרח תפריט תזונה להרזיה אלא תפריט תזונה באופן כללי, כך ניסוח אינו בהכרח כתיבה בשפה גבוהה.

ניסוח יוצר סגנון. נוסח הוא סגנון. על הסגנון בספרי פרוזה אחראית העריכה הספרותית, והיא בונה אותו באמצעות ניסוח: בחירת מילים, קביעת סדר מילים, אורך משפטים, סדר משפטים ואופן החיבור ביניהם, בחירה בסימני פיסוק מסוימים, בחירה במשלבים לשוניים (שפה גבוהה, שפת דיבור, סלנג וכדומה) – כל אלה יוצרים קצב, אווירה, משמעות, הדגשים וזרימה בספר. אי-אפשר למסור את ניסוח המשפטים לעריכה לשונית הקובעת סגנון אחיד שאינו מונחה על ידי שיקולים ספרותיים, ומנגד אי-אפשר לנהל את הפעולות הרבות של העריכה הספרותית במבנה, בעלילה, בדמויות ובאמירות בלי לנסח סגנון.

כדי לנתב את הספר לכיוון ולסגנון הרצוי נדרשים כישורי כתיבה טובים בעריכה הספרותית. הם לא מצריכים ידע בעריכה לשונית, אלא שליטה טובה בשפה העברית, הכרת מילים ומשמעותן, יכולת טובה בבניית משפטים וביצירת קשר ביניהם, יכולת לזהות מנגינה הרמונית לעומת מנגינה צורמת ויכולת לתקן צרימות במנגינה.

תוף חום וספר ישן מונחים על משטח עץ מול רקע בשלושה חלקים לאורך בכתום, כחול ואפור, בקווים לא ישרים מדגימים עריכה לשונית גמישה, המותאמת לרוח היצירה ולמאפייניו של ספר פרוזה
עריכה לשונית גמישה, המותאמת לרוח היצירה ולמאפייניו של ספר פרוזה

5. עריכה לשונית גמישה, במינון הנכון

בחלוקת תפקידים נכונה בין עריכה ספרותית ועריכה לשונית, ובמצב אידיאלי שבו כישורי הניסוח בעריכה הספרותית טובים, תפקידה של העריכה הלשונית אמור להיות מצומצם:

 • תיקון שגיאות כתיב והקלדה
 • כתיבה על פי כללי הכתיב המלא
 • תיקון שגיאות לשון – אך לא תמיד
 • כתיבה תקנית של סימני הפיסוק והציטוט שנבחרו
 • רווחים, ניקוד עזר, תעתיק
 • שמירה על עקביות ואחידות

עריכה לשונית טובה בספרים היא עריכה גמישה, המותאמת לרוח היצירה ולמאפייניו של ספר פרוזה:

 • עריכה לשונית במינון מדויק, שמשתלב יפה עם העריכה הספרותית ונותן לה את המרחב הנדרש למימוש מלוא הפוטנציאל של הספר.
 • עריכה לשונית מוקפדת אך לא משתלטת. עדינה, לא מתבלטת ולא מנכיחה את עצמה.
 • עריכה לשונית שעושה הפרדה ברורה בין היקף פעולותיה הנרחב בעריכת תוכן בספרי עיון, ספרי ייעוץ והדרכה, לבין היקף פעולותיה המצומצם בספרי פרוזה, שבהם העריכה הספרותית היא שאחראית על עריכת התוכן.
 • עריכה שקולה וזהירה, שלא ממהרת לפסול טעויות לשוניות וידה לא קלה על ההדק, ולא ממהרת להחליף מילים מסוימות במילים גבוהות יותר. פעמים רבות, מה שנחשב לפגום או פשוט הוא היפה, הטבעי והאותנטי. הגישה צריכה להתבסס על נקודת מבט אומנותית ולא על הבלטה של ידע או טעם אישי.
 • עריכה שמשאירה את פעולות הניסוח, בחירת המילים, קביעת סדר המילים, בניית המשפטים ואורכם, חלוקת הפסקאות והוספת סימני פיסוק הקשורים לסגנון ואווירה, כגון סימני קריאה ושלוש נקודות – לעריכה הספרותית, בפיצול תפקידים.
 • עריכה שממעטת להשתמש בסימני פיסוק שאינם מתאימים לספרי פרוזה – כגון קווים מפרידיםנקודתיים ונקודה פסיק – לצורך הפרדה בין משפטים וחלקי משפט.
 • עריכה שמטפלת באופן מתון בפיסוק, במירכאות שאינן לצורך ציטוט ובניקוד עזר (מומלץ גם בספרי עיון, ייעוץ והדרכה). עודף של סימני פיסוק, שימוש בסימני פיסוק נוקשים, עודף של מירכאות דידקטיות ועודף של ניקוד עזר יוצרים אי-סדר, סרבול והסחת דעת הפוגעים בזרימה של הספר.
שטחים פרסיים יפים ועליהם ספרים, מדגימים עריכה ספרותית ועריכה לשונית הבונות סגנון מקרב ונעים לקריאה של ספר פרוזה
עריכה ספרותית ועריכה לשונית בונות סגנון מקרב ונעים לקריאה.

6. עריכה ספרותית ועריכה לשונית לא פטרונית

 • עריכה שמכבדת את הקוראים ולא מסבירה להם דברים שהם יודעים, או מציגה בפניהם עובדות ותיאורים שאינם מתיישבים עם ההיגיון.
 • עריכה שלא מאיצה בהם לקבל מידע שלא נחוץ להם כלל, או מידע שלא נחוץ להם בשלב מסוים, או מידע במינון שיוצר עומס ואי סדר.
 • עריכה שנאמנה ליצירה ולא מנסה להבליט את הידע שלה ולהרשים.
 • עריכה שלא מפעילה את הקוראים על ידי סימני קריאה ושלוש נקודות, ולא מכוונת אותם לרגש הרצוי.
 • עריכה שלא מניחה שיש מילים גבוהות או מילות סלנג בעלות מעמד מיוחד ולכן צריך לנקד אותן, או מילים רגילות ומטפורות שצריך לתת להן מעמד מיוחד על ידי מירכאות.
 • עריכה שלא מנקדת ומפסקת במקרים שבהם ההגייה, הקריאה והמשמעות משתמעות ממבנה המשפט וההקשר.
 • עריכה שאינה שבויה במיתוסים על מה שנחשב ליפה בספרי פרוזה ומה שנחשב למכוער, ולא מתמצתת את עיקר תפקידה בהחלפת מילים פשוטות במילים גבוהות גם כשהן כלל לא מתאימות לטקסט.
 • עריכה שבונה סגנון של קרבה ושחרור, ולא של ריחוק.
 • עריכה שרואה את היופי והפוטנציאל הגלומים גם בפשטות ובטבעיות, ולא מעמיסה על הטקסט, לא מנסה לשנות אותו, לתקן אותו ולהלביש עליו תחפושות שמסתירות את ייחודיותו.
 • עריכה שנותנת לקוראים את החופש לקרוא את היצירה בנחת, ללא הסחות דעת, ולפרש אותה. עריכה בוגרת שסומכת על הקוראים.
אגרטל חום עם פרחים צבעוניים וספרים על רקע תקריב של גזע עץ עם ירוקת בצבע חי ויפה מדגימים עריכה ספרותית הרואה את היופי הגלום גם בפשטות, ולא מנסה לשנות אותו בכל מחיר
עריכה ספרותית הרואה את היופי הגלום גם בפשטות, ולא מנסה לשנות אותו בכל מחיר.
ספר פתוח על סלע ומפל מים דק בין סלעים הזורם למעיין עם מים צלולים מדגימים זרימה, סדר וטבעיות בעקרונות חשובים בעריכת ספר פרוזה
נהוג להתייחס להגהה כמושג נרדף לעריכה לשונית, אך הגהת התוכן ועריכת הליטוש חשובים ביותר בתהליך העריכה הספרותית והלשונית. בשלב הזה בוחנים את הטקסט בראייה רעננה ומתעוררות תובנות חשובות.

7. הגהת תוכן ספרותית ועריכת ליטוש

בתום שלב העריכה הספרותית והלשונית הראשונה ולאחר שלב הבירורים מול מחברי הספר, חוזרים וקוראים את הספר הערוך. הגהת תוכן ספרותית חשובה ביותר, משום שבדרך כלל בכל עריכת תוכן מקיפה נעשים שינויים רבים וחשוב לוודא שאין סתירה בין הפרטים, שהם הגיוניים והקשר ביניהם זורם והרמוני. זוהי הזדמנות ללטש את הרעיונות בספר ולהגיע לרמה גבוהה באיכות התוצאה. בעריכה ספרותית ולשונית משולבת נבדקים בשלב זה גם ההיבטים הלשוניים בספר.

8. הגהה ובדיקה של הספר אחרי עימוד גרפי

בדיקת הספר חשובה גם אחרי שלב העימוד הגרפי. בפיצול תפקידים בין עריכה ספרותית ועריכה לשונית חשוב שגם בעריכה הספרותית יעברו על הספר. לעיתים יש פסקאות שרוצים לייחד אותן לעומת פסקאות אחרות, וקובעים איך הן ייראו בספר.

צילום של עץ גבוה בפארק בצפון ישראל המתפצל לשני ענפים עבים בימין ושמאל, בין הענפים ספרים, מדגים היבטים בעריכה ספרותית.
עריכה ספרותית - מאמרים והדגמות
ספרים צבעוניים על דשא עם שורשים חשופים באדמה, ומעליהם שמיים עם עננים, מדגימים עריכת ספרים יסודית החודרת לשורשים.
עריכת ספרים - מאמרים והדגמות
גדמי עצים בפארק המשמשים כספסלים ומעליהם אגרטלים ופרחים וביניהם ספרים, מדגימים מגוון שיקולים והכרעות בעריכה ספרותית ועריכה לשונית.
הדגמות של שיקולים והכרעות בעריכה ספרותית ועריכה לשונית
ספרים בגיגית על אדן חלון פתוח בבית קרקע, וכביסה צבעונית מעל צמחייה ירוקה, מדגימים עריכה ספרותית ועריכה לשונית הלוכדת רגעים ומציגה אותם באותנטיות.
דוגמאות של סיפורים ערוכים בעריכה ספרותית ועריכה לשונית
שני פילים עומדים זה מול זה, ומעל החדק והגוף מונח ספר פתוח, מדגימים את יציבותה של יצירה משילוב בין עריכה ספרותית ועריכה לשונית.
המלצות ותגובות על עריכה ספרותית ולשונית וכתיבה
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע