לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

עריכה ספרותית בונה אמינות דרך סגנון דיבור – הפניה

עריכה ספרותית בונה אמינות דרך סגנון דיבור = הפניה